Om Taekwondo

TAEKWONDO

Taekwondo (태권도 / 跆拳道) er en koreansk kampkunst som har blitt modernisert og strukturert gjennom de siste 50 årene. Om koreanske kampaktiviteter brukes ofte begrepet kampkunst i stedet for kampsport for å vise at det er snakk om noe mer enn bare en konkurranseøvelse. Korea har gjennom flere hundre år hatt mange forskjellige kampaktiviteter med ulike navn, som man på 1950-tallet samlet under ett begrep - taekwondo. Taekwondo bærer et sterkt preg av koreansk kultur og tenkemåte

Taekwondo er sammensatt av tre ord, tae, kwon og do. "Tae" betyr fot, "kwon" betyr knyttneve og "do" betyr veien eller kunsten.

I Østen er det i dag mange andre kampkunster som Aikido, Judo og Karate, men det som skiller taekwondo fysisk fra mange av de andre orientalske kampkunsten er først og fremst de avanserte sparkene. Taekwondo er en kampsport som inneholder selvforsvar, spark og slag, og er også en av konkurransegenene under OL.

Taekwondo skal lære utøveren å leve i harmoni i en verden med stadige endringer som påvirker oss alle. I taekwondo er forholdet mellom de erfarne og de uerfarne meget sentralt. Man skal lytte godt til de med lang fartstid og vise særlig respekt og ydmykhet ovenfor de som har en høyere grad. Dette gjelder spesielt i forhold til utøvere på mester-/master-nivå, hvor de på et lavere nivå må nærmest betraktes som læresvenner. Lojalitet ovenfor sin instruktør og master står meget sterkt. Det er viktig å utvise/praktisere vennskap, respekt og lojalitet. Det det egentlig dreier seg om er å utvise god folkeskikk.

Beltesystemet i taekwondo er ikke bare en måte og vise hvilken grad man har, det er også en slags anerkjennelse av hver enkelts individuelle utvikling. For å få en ny grad skal man ikke bare ha utviklet seg teknisk på trening, men et vesentlig moment er også hvordan man er som person utenom treningen. De ulike fargene på beltet har ulik symbolsk betydning. Og det er flere symbolske meninger til de ulike fargene. For eksempel kan fargen blå både representere vann som er nødvendig for å få planter til å gro og himmelen som plantene strekker seg etter. Beltesystemet har 9 "lavere" grader som kalles kup-grader og 9 "høyere" grader som kalles dan-grader. Det er spesielle regler og flere beltegrader for barn innenfor TTU systemet. Nærmere info om dette står satt opp på klubben eller kan leses i pensumet tilgjengelig på www.ttu.no