World Taekwondo

WT - World Taekwondo

Ålesund wt taekwondo er medlem av World Taekwondo, som er en verdensomspennende organisasjon som omfatter vår gren av taekwondo.

Det er denne grenen som er den offisielle konkurranseidretten i OL.

Se link til WT sine hjemmesider for mer informasjon.

www.worldtaekwondo.org