Om klubben

Om klubben

Ålesund Taekwondo-klubb har i dag rundt 60 medlemmer og holder til på MOVA sine lokaler på Blindheimsenteret. Vi er stolte av å ha et stort aldersspenn i klubben med barn og voksne opp i 55 år. Vi har et godt samhold i klubben, og liker å finne på sosiale aktiviteter sammen.

Vi trener tradisjonell taekwondo. Det vil si at vi i legger like stor vekt på kampkunsten som konkurransekampen. Vi har både selvforsvar, avtalt kamp, mønster og knekking/knusing i vårt pensum opp til det svarte beltet. Vi har et variert pensum som gir oss en innføring i alle aspektene innen taekwondo. Pensumet vårt kan du lese mer om her: https://taekwondo-pensum.webnode.com